НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ №367 від 16.04. 2018 року "Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти"


Протиепідемічні заходи

Протиепідемічні заходи у Доброжанівській ЗОШ І-ІІІ ст. на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (СOVID-19)

З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби(СOVID-19) у навчальному 2020-2021 році суб'єкти, що відповідальні за влаштування, утримання закладів загальної середньої освіти, мають здійснювати свою діяльність з урахуванням необхідності забезпечення належних протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок поширення коронавірусної хвороби (СOVID-19).

1. Відповідальність за організацію та виконання протиепідемічних заходів покладається на засновника та керівника закладу освіти.

2. Директор школи Баранюк П.С., медсестра Божко Н.І. та відповідальна особа Сусол О.М., яка пройшла відповідний інструктаж та призначена наказом керівника закладу, забезпечують:

щоденний контроль за виконанням заходів;

проведення роз'яснювальної роботи з персоналом та здобувачами освіти щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення симптомів коронавірусної хвороби(СOVID-19) серед персоналу або здобувачів освіти;

розробку алгоритмів дій на випадок надзвичайної ситуації, пов'язаною з реєстрацією випадків захворювання на коронавірусну хворобу серед здобувачів освіти та працівників закладу освіти;

недопущення до роботи персоналу, визначеного таким, який потребує самоізоляції відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я;

проведення інструктажу для працівників щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції(СOVID-19), дотримання правил респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів.

3. Допуск до роботи персоналу закладів освіти здійснюється за умови використання засобів індивідуального захисту (респіратора, захисного щитка або маски, в тому числі виготовленої самостійно) після проведення термометрії безконтактним термометром.

У разі виявлення співробітника з підвищеною температурою тіла понад 37,2 °С або із ознаками гострого респіраторного захворювання, такий співробітник не допускається до роботи з рекомендаціями звернутись за медичною допомогою до сімейного лікаря.

При появі підвищеної температури тіла понад 37,2 °С або ознак гострого респіраторного захворювання вдома. співробітник повідомляє свого безпосереднього керівника та не виходить на роботу, одночасно звертаючись за медичною допомогою.

4. Усі працівники закладу забезпечуються засобами індивідуального захисту із розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи. Засоби індивідуального захисту мають бути в наявності із розрахунку на 5 робочих днів, у т.ч. на 1 робочу зміну - безпосередньо на робочому місці працівника.

Після кожного зняття засобів індивідуального захисту та перед одяганням чистих засобів індивідуального захисту, працівник повинен ретельно вимити руки з милом або обробити антисептичним засобом.

5. Керівник закладу освіти забезпечує:

організацію централізованого збору використаних засобів індивідуального захисту, паперових серветок в окремі урни з кришками та поліетиленовими пакетами, з подальшою утилізацією згідно з укладеними угодами на вивіз твердих побутових відходів;

проведення навчання працівників щодо одягання, використання, зняття засобів індивідуального захисту, їх утилізації, контроль за виконанням цих вимог;

необхідні умови для дотриманням працівниками правил особистої гігієни (рукомийники, мило рідке, паперові рушники, антисептичні засоби для обробки рук тощо);

обмеження проведення масових заходів (нарад, зборів тощо) в закритих приміщеннях (окрім заходів необхідних для забезпечення функціонування закладів освіти - проведення педагогічних рад. засідань ректоратів, конкурсних комісій, конференцій трудового колективу тощо);

медичні пункти закладу необхідними засобами та обладнанням (безконтактними термометрами, дезінфекційними, в тому числі антисептичними засобами для обробки рук, засобами особистої гігієни та індивідуального захисту);

розміщення інформації (плакатів/банерів) про необхідність дотримання респіраторної гігієни та етикету кашлю.

Вимоги щодо організації освітнього процесу

6. Керівник закладу освіти розробляє маршрути руху здобувачів освіти (залучаються всі можливі входи в приміщення закладу) та складає графік, за яким відбувається допуск здобувачів освіти до закладу. Графік допуску повинен бути сформований таким чином, щоб запобігати утворенню скупчення учасників освітнього процесу. Забороняється допуск до закладу освіти батьків або супроводжуючих осіб, крім осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю.

з

7. Педагогічний склад закладу освіти перед початком занять проводить опитування учасників освітнього процесу щодо їх самопочуття та наявності симптомів респіраторної хвороби.

В разі виявлення ознак гострої респіраторної хвороби, за відсутності батьків, здобувані освіти одягають маску, тимчасово повинні бути ізольовані в спеціально відведеному приміщенні закладу, інформуються батьки (інші законні представники) та приймається узгоджене рішення щодо направлення до закладу охорони здоров'я.

Після вилучення особи з симптомами інфекційної хвороби в приміщенні, де перебувала така особа, проводиться провітрювання поза графіком та дезінфекція висококонтактних поверхонь.

8. Вхід до приміщень закладу дозволяється при наявності захисної маски або респіратора. Захисні маски можуть не використовуватися під час проведення занять у навчальних приміщеннях. Під час пересування приміщеннями закладу освіти використання захисних масок є обов'язковим.

Для учнів 1 - 4 класів вхід та пересування приміщеннями закладу освіти дозволяється без використання захисної маски або респіратора.

9. На всіх входах до закладу організовуються місця для обробки рук антисептичними засобами. Місця для обробки рук позначаються яскравим вказівником про правила та необхідність дезінфекції рук (наклейка).

10. Пересування здобувачів освіти між навчальними кабінетами, аудиторіями мінімізовано, зокрема, шляхом проведення занять впродовж дня для одного і того ж класу в одній і тій самій аудиторії.

11. У розкладі занять передбачено визначення різного часу початку та закінчення занять (перерв) для різних класів та груп.

12. Забезпечено раціональне використання запасних виходів із закладу освіти, використання розмітки на підлозі, що полегшує організацію двостороннього руху коридорами, виокремлення зон переміщення для різних вікових категорій здобувачів освіти.

13. Забезпечено проведення занять з окремих предметів на відкритому повітрі.

14. Проведення занять у класах дозволено лише для окремих класі.

15. У разі підтвердження випадку коронавірусної хвороби (СOVID-19) в одного з учнів, всі інші учні відповідної групи визнаються такими, що потребують самоізоляції, та повинні вживати заходів, передбачених галузевими стандартами в сфері охорони здоров'я.

16. У санітарній кімнаті забезпечен наявність рідкого мила та паперових рушників. Використання багаторазових рушників заборонено.

Основним заходом гігієни рук в умовах закладу освіти є миття рук з милом. Використання антисептиків доцільне лише в тому випадку, коли відсутній доступ до проточної води з милом. Протирання рук вологими серветками з метою знезараження або як заміна миття рук або антисептичної обробки не рекомендується.

17. Після проведення занять у кінці робочого дня проводиться очищення і дезінфекція поверхонь (в тому числі дверних ручок, столів, місць для сидіння, перил, тощо).

18. Після кожного навчального заняття проводиться провітрювання впродовж не менше 10 хвилин. При провітрюванні забезпечується безпека дітей шляхом встановлення замків та фізичних обмежувачів на вікна.

Вимоги до організації харчування

Директором школи розроблено графік харчування здобувачів освіти. Проведено розрахунок максимальної кількості учнів, які можуть одночасно отримувати та вживати їжу. не порушуючи фізичної дистанції 1 метр.

19. Питний режим здобувача освіти організовується з допомогою використання індивідуальних ємностей для рідини або фасованої питної продукції.

20. При організації харчування забезпечено відстань між столами не менше 1,5 м та розміщення за столом не більше 4-х осіб.

21. Усі працівники харчоблоку забезпечуються засобами індивідуального захисту із розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи, одноразовими рукавичками. Засоби індивідуального захисту є в наявності із розрахунку на 5 робочих днів, у т.ч. на 1 робочу зміну - безпосередньо на робочому місці працівника.

22. Після кожного зняття засобів індивідуального захисту (захисних масок одноразових рукавичок) перед одяганням чистих засобів індивідуального захисту, працівник повинен ретельно вимити руки з милом або обробити антисептичним засобом.

23. Працівник їдальні, який видає страви забезпечений засобами індивідуального захисту: захисною маскою або респіратором, захисними окулярами або захисним щитком, одноразовими рукавичками.

24. При організації харчування необхідно забезпечено умови для дотриманням працівниками правил особистої гігієни - рукомийники, мило рідке, паперові рушники, антисептичні засоби для обробки рук, тощо.

25. З працівниками харчоблоку необхідно проведено навчання щодо одягання, використання, зняття засобів індивідуального захисту, їх утилізації, забезпечити контроль за виконанням цих вимог.

Вимоги до транспорту, який перевозить дітей та працівників до закладу освіти

26. Організатор - перевізник, який здійснює перевезення дітей та працівників до закладу освіти забезпечує:

проведення дезінфекційних заходів у салоні транспортного засобу в кінці робочої зміні;

водіїв засобами індивідуального захисту (із розрахунку 1 захисна маска на З години роботи на 1 особу), антисептичний засіб для обробки рук;

проведення навчання з питань використання та утилізації засобів індивідуального захисту;

щоденний контроль за станом здоров'я водіїв та проведення температурного скринінгу до початку робочої зміни;

не допуск до роботи осіб з ознаками гострої респіраторної хвороби або підвищеною температурою тіла понад 37,2 °С;

б

вхід до салону автотранспорту при наявності засобів індивідуального захисту (респіратора або захисної маски);

перевезення пасажирів здійснювати у межах кількості місць для сидіння.

Вимоги до поводження з використаними засобами індивідуального

захисту

ЗО. Керівник закладу організовує централізований збір та утилізацію використаних засобів індивідуального захисту (захисні маски, респіратори, гумові рукавички, захисні щитки), паперових серветок в окремі урни з кришками та поліетиленовими пакетами, наступним чином:

кількість та об'єм (місткість) контейнерів/урн визначається з розрахунку на кількість відвідувачів закладу освіти, з подальшою утилізацією згідно з укладеними угодами на вивіз твердих побутових відходів;

контейнери рекомендовано встановлювати біля входу в заклади освіти, коридорах та санвузлах;

поліетиленові пакети з контейнерів, у яких зібрано використані засоби індивідуального захисту (захисні маски, респіратори, гумові рукавички, захисні щитки), необхідно замінювати після заповнення або за графіком, щільно зав'язувати (рекомендується використовувати додатковий пакет для надійності зберігання використаних засобів індивідуального захисту) та наносити маркування («використані засоби індивідуального захисту»);

щоденно здійснювати дезінфекцію контейнерів, картонні контейнери одноразового використання після використання підлягають утилізації.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Що потрібно знати батькам про коронавірусну інфекцію С0VID-19?
(подбайте про безпеку своїх рідних)

* Інфекція передається переважно повітряно-капельним шляхом від зараженої людини або через дотик до забруднених поверхонь

Що робити

· попросити дітей не підходити ближче між на 1 метр до людей, що кашляють, чхають або мають жар

· нагадувати дітям про обов’язкове миття рук перед прийомом іжі та після відвідування вбиральні (мити руки потрібно щонайменше 20 секунд або використовувати дезінфекційні засоби для рук)

· просити дітей уникати привітальних обіймів і рукостискань, поки епідеміологічна ситуація не стабілізується

· попросити дітей утримуватись від прийому їжі з загальних упаковок або посуду (горішки, чіпси, печиво та інші снеки), куди багато людей занурюють руки

· посилити вимоги до вологого прибирання приміщень, очищення та дезінфекції об’єктів, яких торкається велика група людей, провітрювати приміщення

· важливо уникати місць масового скупчення людей

v Симптоми інфекції: кашель, біль у горлі, риніт, лихоманка, утруднене дихання, сухий кашель, чхання, біль у грудині; у деяких випадках - діарея або кон’юктивіт. У складних випадках інфекція може викликати пневмонію та утруднене дихання. У деяких випадках ця хвороба може бути смертельною, однак переважно це відбувається з людьми середнього чи похилого віку, що мають супутні захворювання

Що робити

• у разі підвищеної температури дитина має залишитися вдома до повного одужання та відразу отримати консультацію сімейного лікаря

* Як правильно поводити себе в умовах поширення вірусу?

· мити руки щонайменше 20 секунд або використовувати дезінфекційні засоби для рук

· під час кашлю або чхання прикривати рот і ніс паперовою хустинкою, яку потім необхідно викинути, чхати також правильно у згин ліктя

· не підходити ближче ніж на 1 метр до людей, що кашляють, чхають або мають жар, уникати будь-якого тісного контакту з ними

· не споживати сирих чи недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження

* Маски не допомагають убезпечити себе від вірусу, вони допомагають лише в тому разі, коли маску носить хвора людина

* Наразі не існує жодних ліків для лікування чи запобігання коронавірусу. Будь-які пропозиції в інтернеті про вакцини чи ліки - неправда


Важливі якості для успішного навчанняЩо допомагає дитині добре вчитися? Часто вважається, що це високий IQ, приголомшлива школа, добре сплановані уроки, кваліфіковані вчителі, творчо складена навчальна програма, високі очікування тощо.

Хоча всі ці фактори дійсно допомагають, реальний секрет успішного навчання криється в самих дітях. Діти з настроєм на хороше навчання будуть успішними навіть у посередній школі, у той час як ті, хто приходить з мисленням, що ускладнює навчання, не зможуть отримати користь, навіть маючи найкращі освітні можливості.

Численні дослідження, проведені в різних країнах світу, демонструють, що результати оцінювання якості навчання підвищуються на 10 % тоді, коли діти заохочуються до розвитку позитивного ставлення до себе й навчання. З огляду на висновки цих досліджень, у школах по всьому світу починають пропонувати та впроваджувати програми, які допомагають учням розвивати ключові якості свого характеру.

Але часто батьки не знають про цей феномен і не розуміють, що є речі, які можуть набагато більше вплинути на хорошу освіту дітей, ніж просте забезпечення місця в найкращій школі району або навіть міста. Школа й учителі можуть перетворити дітей на вундеркіндів, якщо їхні батьки закладуть удома основи, які будуть стимулювати учнів справлятися із труднощами у класі.

Є багато доказів того, що риси характеру, такі як наполегливість, оптимізм і мужність, а також гнучкість мислення, активно сприяють покращенню академічної успішності. Є шість ключових якостей, які батьки можуть виховати в дітей, щоб допомогти їм устигати в школі найкращим чином.

1. Життєлюбність

Визначення «здатність любити й цінувати життя» може звучати непереконливо в жорсткому світі екзаменаційних оцінок, але любов і безпеку живлять безліч якостей, яких потребують успішні учні. Ця якість передбачає здатність бути відкритим і сприйнятливим, готовність до взаємозалежності та взаємодії.

У той же час розвиток вдячного ставлення до життя означає можливість радіти навчанню, спілкуванню із природою, цікавій історії, досягненням і товариству своїх однокласників. Усе це, у свою чергу, живить упевненість, азарт і допитливість у процесі навчання.

2. Гнучкість мислення

Протягом багатьох років гнучкість мислення вважалася суттєвою запорукою успішного навчання. Ця риса допомагає дітям мислити більш вільно й реалістично, бути більш креативними й уникати депресій і тривог.

Діти, які мають гнучкість мислення, роблять спробу за спробою. Вони розуміють, що навчання передбачає безліч невдач, і можуть їх подолати. Діти із гнучким мисленням розмовляють із собою зовсім не так, як діти, позбавлені цієї якості, – вони не перетворюютьпомилки на катастрофи («Я не здав математику – це катастрофа. Я ніколи не впораюся з математикою»). Замість цього вони дивляться на проблему ширше й позитивніше («Це був жахливий тест, я його провалив, а все тому, що я недостатньо працював. Наступного разу буду більше перевіряти себе й упораюся краще»).

3. Самодисципліна

Є багато досліджень, які доводять, що здатність дітей контролювати свої імпульсипризводить до покращення здоров'я, добробуту та внутрішньої гармонії в подальшому житті. У школі самодисципліна займає центральне місце.

Успішні учні повинні слухати, вбирати нову інформацію й думати, міркувати. Вони повинні продовжувати йти важким шляхом, братися за важкі завдання, добре керувати часом (знатиоснови тайм-менеджменту), зберігати зосередженість та увагу. Діти, які, відповідаючи на уроці, викрикують перше, що спало їм на думку, ніколи не будуть успішними в навчанні. Звісно, безрадісна дитина, яка надмірно контролює себе, також ніколи не стане успішною. Уся справа в розумній мірі. Усім дітям необхідно розвивати дієвий «внутрішній центр контролю».

4. Чесність

Чесність має велике значення для успішного навчання, оскільки її протилежності – обман і самообман перешкоджають прогресу. Успішні учні не кажуть: «Я блискуче оволодів природничими науками», вони аналізують свої знання: «У мене порядок з фотосинтезом, але не впевнений, що вже засвоїв структуру атома, треба ще попрацювати». І з цим не можна зволікати, чесність потрібно відновити якомога швидше.

Школяр, який з інтересом питає, що означає слово в оповіданні, а не робить вигляд, що добре знає його, уже знаходиться на шляху до успіху в навчанні. Чесність дозволяє дітям будувати добрі стосунки з учителями та наставниками. Вона породжує впевненість, привертає добру волю й дає дітям безпомилковий компас у навчанні.

5. Сміливість

Вивчення будь-чого: фортепіано, фізики, тенісу – це зустріч з невідомим і з новими викликами. Успішні учні так само бояться цього, як і інші, але можуть подолати свій страх і зосередитись. Вони не впадають у відчай, тобто, зазнавши невдачі, знову повторюють спробу. Вони вміло йдуть по шкільному житті.

Діти потребують моральної сміливості, щоб відмовитись від чинників, які відволікають, і бути готовими уславитися «ботаніками», якщо вони хочуть учитися. Сміливість і мужність також допомагають їм стояти на своєму під час виникнення на їхньому шляху спокус підліткового віку.

6. Доброта

Успішні учні добрі до себе. Вони розуміють, що навчання іноді буває дуже складним і не завжди в ньому все ясно та зрозуміло, але дотримуються «правильних» думок, щоб заохотити себе йти далі.

Гарний настрій також привертає до учнів інших людей і підкріплює навчання через їхню допомогу й підтримку, а також дозволяє їм продуктивно працювати в команді та групі. Доброзичливість також живить слухання й емпатію, які, у свою чергу, сприяють глибшому, складнішому навчанню.

Усі ці якості характеру й особистості в цілому чудово підходять як для навчання, так і для життя. Дослідження показують, що вони допомагають людям набути більше впевненості, у тому числі і при зустрічі із труднощами, заробляти більше грошей, мати роботу, яка приносить задоволення, будувати більш міцні стосунки та тримати депресію й занепокоєння на віддаленій відстані від себе.

Але, на жаль, цифри також показують, що все більша кількість дітей росте з меншою здатністю контролювати свій настрій, направляти свої дії або демонструвати співпереживання й самовладання, у той час як велика кількість проблем психічного здоров'я, зокрема розлад харчової поведінки й самоушкодження, не зменшується, а лише зростає.

Наші діти мають гостру потребу в нас, щоб ми допомогли їм розвинути більш сильні, більш гнучкі внутрішні стрижні. Усі ті якості, які сприяють формуванню сильного внутрішнього ядра, можуть активно заохочуватись батьками (разом батьки та школи працюють більш ефективно). Так само як м'язи стають сильніше завдяки регулярним фізичним вправам, так і риси характеру посилюються від вдумливого заохочення й підкріплення.

Статтю взято із сайту «Розвиток дитини» http://childdevelop.com.ua/articles/edu/2644/

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ БАТЬКІВ ПРО БЕЗПЕЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТУ


Розвиток і безпека наших дітей — пріоритетні завдання для батьків. Кожен з нас прагне використати всі можливості для того, щоб діти виросли здоровими, освіченими й гармонійно розвиненими особистостями. Інтернет може стати в цьому одним з головних помічників. А для того, щоб зробити мобільний інтернет не тільки корисним, але й безпечним, компанія «Київстар» почала реалізацію програми «Безпека дітей у мобільному інтернеті» та за допомогою дитячого психолога підготувала актуальні поради й рекомендації для всіх батьків.

Довіра в родині

Основна рекомендація, що гарантує безпеку дитини в мобільному інтернеті — довірче спілкування з батьками. Дитина повинна знати, що головні експерти у всіх життєвих ситуаціях — її мама й тато. Не повинно бути таких тем, які дитина боялася б обговорювати з батьками й питань, які дитина посоромилася б поставити. На жаль, у багатьох родинах довірчі відносини втрачені, і батьки з дітьми живуть поруч, але не разом. Якщо такі проблеми є у Вас, прочитайте кілька простих рекомендацій, які зможуть відновити довіру у Вашій родині.

Хоча б 15 хвилин у день спілкуйтеся з дитиною так, щоб ви дивилися одне одному в очі. Але тільки не тоді, коли Ви її лаєте! Контакт «очі в очі», повинен асоціюватися в дитини тільки з теплим, довірчим спілкуванням.

Починайте й закінчуйте день разом! Будіть дитину вранці, нехай вона бачить Ваш гарний настрій. Намагайтеся, у міру її віку, укладати її спати. Навіть діти 7 років люблять казку на ніч, а для старших дітей важлива щиросердечна бесіда.

Мобільний інтернет і діти різного віку

У дітей різного віку відрізняються інтереси, розуміння навколишнього світу й реакція на різні події. Дуже важливо зрозуміти, у якому вигляді й обсязі необхідний інтернет дітям у тому або іншому віці.

Дитині до 7 років цікаво й навіть необхідно грати, особливо — у розвиваючі й сюжетно-рольові ігри. Чому б не надавала перевагу дитина — віртуальним іграм або іграм з батьками й іншими дітьми, — усе буде корисно для її розвитку, зрозуміло, якщо дотримуватися обмежень за часом. Інакше віртуальні ігри можуть швидко стати для маляти сенсом життя, а реального спілкування дитина буде уникати. Відводьте на віртуальні ігри півгодини в день, а на ігри з однолітками — 3-4 години.

З 7 до 11 років, діти як і раніше полюбляють грати й прагнуть використати інтернет саме як майданчик для ігор. Але в цьому віці в дітей прокидається так зване соціальне «Я». Дітям важливо зайняти значуще місце в житті свого маленького світу: класу, школи, дружити з однолітками. Тут їй буде потрібна реальна допомога й проста увага батьків. Перші невдалі спроби дружби в початковій школі можуть травмувати дитину. У цьому випадку батьки зможуть дати їй практичні поради зі встановлення контакту з однолітками, разом беручи участь у віртуальному спілкуванні в мережі. Зрозуміло, у всьому необхідно дотримуватися міри, і тоді інтернет стане дитині помічником у подоланні бар'єрів спілкування, партнером у розвиваючих іграх, учителем у вивченні іноземних мов, джерелом необхідної інформації для уроків і просто — музики, картинок і фотографій, мультфільмів і позитивних емоцій.

Дитина в 11—14 років — це підліток. І найголовнішою, значущою, провідною її діяльністю є спілкування з ровесниками. Тут мобільний інтернет може стати просто незамінним помічником. Але, знову ж, всі добре в міру! Інтерактивне спілкування потрібно обов'язково сполучати з реальним. Після 11 років у підлітків уже починає активно прокидатися інтерес до питань дорослого життя, психології статей і всього, що із цим пов'язане. Важливо, щоб відповіді на свої питання підліток знаходив у першу чергу в батьків, а не на сумнівних сайтах. Крім того, у цьому віці в дітей з'являються кумири: співаки, спортсмени й артисти, про які їм хочеться довідатися все. У цьому випадку інтернет — кращий помічник і інформатор. Але батькам потрібно бути пильними, адже зірок найчастіше супроводжує скандальна інформація.

Дитина старше 14 років — уже досить доросла людина, що вважає, що сама краще знає, як їй треба поводитися, яку музику слухати, що читати, з ким спілкуватися. Цікавтеся всім тим, чим цікавиться Ваша дитина, намагайтеся вникнути в коло її інтересів і спілкуйтеся з нею про них, навіть якщо це «не Ваша тема». Починаючи із цього віку з дитиною можна говорити й про вибір майбутньої професії. А в інтернеті можна знайти безліч інформації, що допоможе дитині визначитися, а Вам — контролювати й, якщо буде потреба, коректувати вибір дитини, знаходячи більше повну інформацію про переваги й про недоліки різних професій.

Новий драйв сімейного спілкування

Зробіть мобільний інтернет новим засобом сімейного спілкування. Придумайте цікаве для Вас і Вашої дитини хобі, наприклад — шукайте в інтернеті веселі картинки, на якусь тему, або — створіть спільний он-лайн фотоальбом, а фотознімки для нього робіть мобільним телефоном. Під час спільного відвідування мобільного інтернету Ви ненав'язливо можете розповідати дитині про культуру поводження в мережі, звертати увагу на сховані погрози, аналізувати реакцію дитини на негативну інформацію й т. д.

Розвиватися з інтернетом

Розмовляйте з дитиною про те, що нового й цікавого вона довідалася з мобільного інтернету. Але спочатку — розповідайте, що важливого й корисного Ви робите з його допомогою самі. Разом з дитиною знаходите в інтернеті відповіді на питання, що її цікавлять. Навчить її, як за допомогою інтернету можна уникнути складних ситуацій, наприклад, не заблукати в незнайомому місці, використовуючи карти; як знайти необхідну інформацію або одержати пораду. Покажіть їй, скільки цікавого і корисного можна знайти в Мережі. Але показуючи дитині багатогранність інтернету, не забудьте розповісти про правильне ставлення до нього. Наприклад, можливість онлайн-спілкування із другом, що живе далеко — це одна із чудових можливостей мобільного інтернету, а от спілкування винятково з віртуальними друзями — це вже крайність.

Обережно, кібер-злочинці!

Як і в реальному житті, в інтернеті можуть зустрітися люди, що бажають утертися в довіру до Вашої дитини з корисливими або злочинними намірами. Щоб убезпечити свою дитину, Вам необхідно знати, якими прийомами злочинці користуються найчастіше:

Намагаються викликати жалість. Наприклад, розповідять, що їдуть із країни, і не можуть взяти із собою чудового кошеняти, тому шукають гідного для нього хазяїна; запропонують дитині зустрітися й подивитися/забрати нещасну тварину.

Привертають увагу за допомогою незвичайних, яскравих речей, які так подобаються дітям, а потім — пропонують купити/виграти/одержати в подарунок при особистій зустрічі.

Штучно підвищують самооцінку дітей, розповідаючи про те, які вони чудові й унікальні, але ніхто, за винятком, зрозуміло, злочинця їх не розуміє. Діти дуже люблять, коли їх хвалять і часто готові на всі, щоб похвали не припинялися.

Звертаються до дитини від імені знайомих, авторитетних для дитини людей. Наприклад, представляються друзями батьків або співробітниками правоохоронних органів і просять вислати важливу конфіденційну інформацію про себе, родину, дім.

Щоб уберегти дитину від таких ситуацій, необхідно багаторазово програти й проговорити з нею подібні ситуації. Дитина повинна навчитися автоматично відповідати або виконувати певні дії. Наприклад — виходити із чата, коли хтось занадто нав'язливо цікавиться особистою інформацією й обов'язково розповідати Вам про такі спроби! А Вам належить обов'язково повідомляти про інциденти адміністрації сайту, а в окремих випадках — і правоохоронним органам.

Бути культурним в інтернеті

Як привчити дитину коректному поводженню в мобільному інтернеті? Як і у звичайному житті, головним правилом кожної людини повинно бути: «Поводься із іншими так, як хочеш, щоб поводилися з тобою». Намагайтеся донести це правило до своєї дитини на доступних для її віку прикладах, розповідайте, що людині, яку скривдили в інтернеті, так само боляче, якби це відбулося при особистій зустрічі.

Антивіруси й спам-фільтри

Існуючі технології безпеки і технології, що постійно з'являються, здатні не тільки захистити мобільний телефон і комп'ютер, а й уберегти дитину від безлічі помилок. Насамперед, Вам самим варто розібратися в принципах роботи цих програм, встановити й налаштувати їх на Вашому обладнанні, а вже потім — привчати дитину користуватися ними. Як це зробити? Граючи й пояснюючи на простих прикладах і асоціаціях. Для маленьких дітей будуть дієвими такі конкретні приклади, як «адже ми закриваємо наш будинок на ключ, коли кудись ідемо, тому, що не хочемо, щоб хтось сторонній міг увійти й щось у нас украсти». Підліткам же буде цікаво відчути себе «просунутими користувачами» і довідатися про принципи роботи програм безпеки.

Ніки й паролі

Є таке поняття — особистий простір, а ще прислів'я: «Мій будинок — моя фортеця». Розповідайте дитині на зрозумілих прикладах про те, що таке її особистий простір: його кімната, родина, найближчі друзі, захоплення й т. д. Поясніть, що як і в реальному житті дитина не пустить до своєї кімнати грати чужих, незнайомих людей, і не стане розповідати про себе стороннім дорослим, так і в інтернеті варто оберігати свій особистий простір. Для цього в інтерактивному спілкуванні (ICQ, соціальні мережі, чати, форуми) варто використати псевдоніми-ніки — віртуальні імена. Ці імена можуть підкреслювати захоплення дитини, але з них ніхто не повинен здогадатися про її вік, адресу, соціальний статус й т. д. А для електронної пошти необхідно використати простий для запам'ятовування пароль, але не пароль, що асоціюється з дитиною прямо. Щоб пояснити необхідність використання віртуальних імен і паролів хлопчикам можна розповісти історії про шляхетних лицарів, що приховували свої імена й секретних агентів. А для маленьких дівчаток підійде казка про Червону Шапочку.

Небезпечна «полуничка»

Всім відомо, що крім величезної кількості корисної, важливої й цікавої інформації, в інтернеті вистачає й «дорослих» сайтів, відвідування яких може викликати нездоровий інтерес, збентежити або злякати дитину. От кілька рекомендацій, які допоможуть уберегти Вашу дитину від психологічних травм:

Намагайтеся самі, разом з дитиною, знайти коло корисних безпечних сайтів, які вона надалі буде відвідувати. Періодично відвідуйте їх разом.

Ніколи не відмовляйтеся від пояснень, якщо дитина звернулася до Вас із питанням на делікатну тему. Дитина повинна знати, що у Вас вона може отримати всі необхідні роз'яснення.

Регулярно розмовляйте з дитиною про те, які сайти вона відвідала і що цікавого там довідалася. Не забувайте самі розповідати й показувати, що корисного Ви знайшли в інтернеті.

І найголовніше — не слід лаяти дитину, якщо вона відвідала «дорослий» сайт. Пам'ятайте, що інформація й життєві ситуації бувають приємні й корисні, а не гарні і погані, як ми звикли думати. Якщо інформація негативна, ми повинні зрозуміти, чому корисному вона може нас навчити — бути акуратними, уважними, відповідальними, довіряти, але перевіряти, поважати себе й т. д. Навчіть Вашу дитину поважати себе. Розповідайте, що людина, яка себе поважає, не буде дивитися всяку дурницю.

Інтернет-залежність і як з нею боротися

Ризику стати інтернет-залежним найбільше схильні діти, у яких не складаються відносини з однолітками й батьками, які намагаються віднайти заміну живому спілкуванню у віртуальних іграх і чатах.

Тут, у розмові з дитиною важливо не протиставляти інтернет реальному життю, а показати, як вони можуть доповнювати одне одного! Ваша дитина занадто захоплена іграми-стрілялками? Відмінно, запропонуєте їй стати сильним героєм не тільки на екрані мобільного телефону або монітора, а насправді зайнятися спортом, навчитися прийомів самооборони й т. д. Сходіть разом у спортзал, знайдіть підходящу спортивну секцію.

Важливо правильно використати властиву кожній дитині рису — цікавість! Добре знаючи свою дитину, Ви обов'язково знайдете в навколишньому світі речі, які її обов'язково зацікавлять, і в цьому пошуку Вам знов-таки зможе допомогти інтернет.

Стаття взята із сайту МОІППО http://www.moippo.mk.ua/index.php/na-dopomogu-batkam

Дані про оперуповноваженого КМСД ст. лейтенанта міліції Кодруль Володимира Олеговича

Пам'ятка батькам п'ятикласників

Пам'ятка батькам дітей, які часто хворіють

Подяка батькам 2017

Кiлькiсть переглядiв: 839

Коментарi

  • Knigosfera.com.ua

    2016-04-12 20:06:11

    Знижка 20% на зошити, підручники та методичну літературу + безкоштовна доставка! http://knigosfera.com.ua/catalog/ Звертаємо увагу, що наш сайт тільки наповнюється товарами, тому деякі позиції не відображаються - але на складі вони Є. Зробити замовлення або проконсультуватися Ви можете за телефонами: 097-782-50-57, 095-150-95-41, 063-988-98-77...